Mystery shoptest

Is ook uw personeel de meerwaarde van uw formule? Is het rendement van uw opleiding en trainingactiviteit optimaal? Ervaart uw consument de (vloer)communicatie vrij van ruis? Wat is er nog verder te verbeteren aan de totale vloer- en verkoopperformance?

Raven Retail meet die totale performance. Wij onderzoeken en adviseren. We begeleiden en ondersteunen uw kapitaal. Een verhoogd rendement is het gevolg, meetbare resultaten, duidelijk in kaart gebracht middels verhalende en beeldvormende rapportage. De gekwantificeerde cijfermatige onderbouwing volgt in het eindrapport met, indien gewenst, een heldere conclusie en aanbeveling. Ons devies is “alleen daar waar hiaten worden aangetroffen, adviseren we over te volgen actie en benodigde investering”. Een optimaal rendement is daarvan de vrucht die u plukt

Dit kwalitatieve onderzoek is van doorslaggevend belang. Wij brengen met ons onderzoek o.a. uw communicatiekracht en verkoopgerichtheid in beeld. We lichten uw complete verkoopapparaat of slechts een enkele outlet of showroom door. Met onze onderzoeksmethodiek komen sterke en zwakkere punten buiten de discussiesfeer te staan. De conclusies en aanbevelingen zijn een handvat tot aanpak van de geconstateerde hiaten. Zo stuurt u trainer en programma gerichter bij!

Het “mystery shoptest”-onderzoek is al sinds een aantal jaren niet meer weg te denken uit ons businessklimaat. Vele organisaties hebben dit meetinstrument inmiddels geadopteerd tot continu-tool. Hiermee maken deze organisaties het mogelijk om personeelstrends in beeld te krijgen en te houden. De onderzoeken beperken zich niet alleen tot de keten, een outlet of een showroom van de opdrachtgever, ook de concurrentie kan meerdere malen aan hetzelfde onderzoek onderworpen worden. De daarmee beschikbaar gekomen gegevens kunnen gebruikt worden ter motivatie van uw personeel of ter informatie van het management en als informatie bij beleidsbepaling.

Onze methodiek staat borg voor objectieve en betrouwbare meetresultaten. Het personeel weet immers op moment van observatie niet dat zij onderwerp is van een (mystery)onderzoek. De kwalitatieve en verhalende rapportage geeft beeldvorming van de verkoopperformance. De onderbouwing volgt middels cijfermatige scoreoverzichten. Meetbare begrippen in een van tevoren opgestelde tailor-made vragenlijst “maken” het traject. Desgewenst met een aankoop om een geheel compleet beeld te schetsen van het totale aankooptraject in de keten, outlet of showroom.

Neem vrijblijvend contact met ons op
Raven Retail Marketing Consultancy
De Roskam 8, 4053 JL IJzendoorn
Over ons

Raven Retail begint waar de trainer naar huis gaat en de onderzoeker het licht uit doet. Daar liggen uw kansen op een hoger rendement. Wij maken het waar!!

Uw garantie op succes?

Personeel is het belangrijkste kapitaal in uw winkelorganisatie!